FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS
Oeconomica
pełny tekst (full text)
streszczenia (abstracts)
237_(43)_2004
245_(44)_2005
cena 59 zł
Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 22, 71-466 Szczecin, tel. 091-4541-639,
http://ar.szczecin.pl/wydawnictwo, e-mail: wydawnictwo@biot.ar.szczecin.pl