Agricultura                                     Zootechnica                                    Oeconomica                                Scientia Alimentaria                                 Piscaria
Zootechnika.jpg
Oeconomica.jpg
Scientia.jpg
Piscaria.jpg
Agricultura.jpg
Advances in Agricultural Sciencies
adv.jpg
Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, ul. Doktora Judyma 22, 71-466 Szczecin, tel. 091-4541-639,
http://ar.szczecin.pl/wydawnictwo, e-mail: wydawnictwo@biot.ar.szczecin.pl