O czasopiśmie

ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386


 

Redaktor naukowy
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny)
Grazyna.Karmowska@zut.edu.pl

 

Czasopismo naukowe Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis seria Oeconomica publikuje wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej. Czasopismo jest kontynuacją  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis seria Oeconomica.

Na swoich łamach publikuje oryginalne prace naukowe w językach polskim i angielskim.

Artykuły naukowe są udostępniane na podstawie licencji CC-BY-NC 3.0 PL, w sposób otwarty na witrynie wydawcy, publikacje są dostępne w momencie opublikowania.
Więcej o licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/

Czasopismo działa na zasadzie licencji open access i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu publikacji poprzez stronę internetową Wydawnictwa Uczelnianego ZUT.

Recenzje wykonywane są anonimowo dla recenzenta jak i autora(ów).

Czasopismo jest indeksowane w bazach bibliograficznych: Agro-Librex, BazEcon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 roku za publikacje w Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis seria Oeconomica przyznaje się 9 punktów.

Redakcja prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Redakcja czasopisma każdemu zatwierdzonemu artykułowi nadaje nr DOI w postaci:
10.21005/oe xxxxx.

Opłata pokrywająca częściowo koszty wydania, wynosi: dla autorów spoza ZUT w Szczecinie – 600 zł, dla autorów z ZUT w Szczecinie – 200 zł,

Wpłat należy dokonywać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Szczecin;
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z dopiskiem: Publikacja artykułu w Folia Pomeranae… seria Oeconomica, Wydział Ekonomiczny.

Rada Naukowa

Grażyna Karmowska – przewodnicząca (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Peter Bielik (Slovak University of Agricultural in Nitra), Inta Bruna (University of Latvia, Riga), Rafkat S. Gaysin (Rusian State Agrarian University, Moskwa), Toomas Haldma (University of Tartu), Sergiy Kvasha (National Agricultural University of Ukraine), Viorel Lefter (Bucharest Academy of Economic Studies), Jose Antonio Ordaz Sanz (Universidad Pablo de Olavide Spain), Marek Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Baiba Rivza (Latvia University of Agriculture), Kleanthis Sirakoulis (Technological Education Institute of Thessaly, Department of Business Administration Larissa, Grecja), Sławomir Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Lajos Szabo (Szent Istvan University in Godollo, Węgry), Andrzej F. Szopa (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Urban (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jan Zawadzki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 

Redaktorzy tematyczni:

prof. Jan Zawadzki – statystyka i ekonometria
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. Teresa Kiziukiewicz – rachunkowość i finanse
Uniwersytet Szczeciński

prof. Bogusław Stankiewicz – ekonomika turystyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. Grażyna Karmowska – rozwój regionalny, zarządzanie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


ARCHIWUM serii OECONOMICA (lata 2004–2006)
ARCHIWUM serii OECONOMICA (lata 2007–2008)

Lista recenzentów (2016) – List of reviewers (2016) 

 • Tomasz Barbeka (Wrocław University of Enviromental and Life Sciences)
 • Tadeusz Borys (Wrocław University of Economics)
 • Agnieszka Brelik (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
 • Ceslovas Christauskas (Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania)
 • Włodzimierz Deluga (University of Technology, Koszalin)
 • James Dunn (Pensylvania State University)
 •  Krzysztof Firlej (Cracov University of Economics)
 • Tomáš Gongol (Silesian University in Opava, Czech Republic)
 • Aleksandra Grzesiuk (West Pomeranian Business School, Szczecin)
 • Jason Harper (Penn State College of Agricultural Sciences)
 • Elena Horska (Slovak University of Agriculture in Nitra Slovak Republic)
 • Jolanta Iwin-Garzyńska (University of Szczecin)
 • Magdalena Jerzemowska (University of Gdansk)
 • Michał Jasiulewicz (Koszalin University of Technology)
 • Józef Kania (University of Agriculture in Krakow)
 • Bogdan Klepacki (Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
 •  Donata Maria Kopańska-Bródka (University of Economics in Katowice)
 • Marek Witold Kozak (University of Warsaw)
 • Artur Jacek Kożuch (University of Agriculture in Krakow)
 • Teresa Lubińska (University of Szczecin)
 • Irena Łącka (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
 • Władysława Łuczka (Poznań University of Life Sciences)
 • Grażyna Maniak (West Pomeranian Business School, Szczecin)
 • Beata Meyer (University of Szczecin)
 • Bartosz Mickiewicz (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
 • Jarosław Mikołajczyk (State Higher Vocational School in Tarnow)
 • Kesra Nermend (University of Szczecin)
 • Bartłomiej Nita (Wroclaw University of Economics)
 • Aleksander Panasiuk (University of Szczecin)
 • Biljana Petrevska (Goce Delcev University, Stip, Macedonia)
 • Irina Petrovska (“St. Kliment Ohridski” – Bitola, Macedonia),
 • Bogusław Sawicki (University of Life Sciences in Lublin),
 • Jan Sikora (Poznań University of Economics),
 • Kleanthis Siracoulis (Technological Education Institute of Larissa, Greece)
 • Teresa Zofia Skalska (Warsaw School of Tourism and Hospitality Management)
 • Teodor Skotarczak (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
 • Bogusław Stankiewicz (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
 • Daniel Stavárek (Silesian University Karvina, Czech Republic)
 • Jacek Artur Strojny (University of Agriculture in Krakow)
 • Eleftherios Thalassinos (University of Piraeus, Greece)
 • Feliks Sławomir Wysocki (Poznań Uniwersity of Life Sciences)
 • Zofia Wyszkowska (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz)
 •  Dariusz Żmija (Cracow University of Economics) 


Redaktor językowy i techniczny Alicja Berner (PL)  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Redaktor językowy Richard Ryder (UK) 
Redaktor statystyczny Iwona Bąk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin


Pliki do pobrania